За рибите

Изборът на вида и броя риби във вашето езеро е строго индивидуално и от особено значение за постигането на мечтаното от вас езеро! Те играят съществена роля в „Азотния цикъл“, за който можете да разберете повече в блога.

Не трябва да стигате момента, в който пренасищате вашето езеро с риби. Това може да доведе до затрудняване на филтрацията, което ще доведе до силно замърсяване на водата, а също така и различни заболявания по рибите. В никакъв случай не трябва да избързвате да пускате рибите във водоема, веднага след неговото пълнене с вода. Желателно е екосистемата да „узрее“ за най-малко една седмица, за да се даде шанс на развитието на полезните бактерии и правилното стартиране на езерото. Разбира се този процес може да се утвърди и ускори чрез закупуването и пускането на стартиращи полезни бактерии директно във водоема или във филтриращата система, в зависимост от продукта, които сте закупили.

Важно е да се отбележи, че след като пуснете полезните бактерии, ако имате UV лампа трябва да я изключите за 5 до 7 дни. В противен случай тя ще ги унищожи още в зародиша им и няма да позволи тяхното успешно колонизиране във водоема.

За здравословно, красиво и биоразнообразно езеро ще ви е и необходима правилната селекция от видовете риби. Това е строго индивидуално, зависещо от метеорологичните условия на имоти ви, дизайна на самото езеро и неговите специфични характеристики. Хубаво е да се помисли за всичко. Желателно е да пускате постепенно различните видове риби, като най-напред пускате най-непретенциозните, а някои ги наричат и „стартиращи“ риби. Това например могат да бъдат линовете, хибридните толстолоби, скубарчетата и орфите. Тези видове имат своите роли във водоема. Например лина е риба, която прекарва по-голямата част от времето си по дъното хранейки се с биомаса и упорито ви помага с добрата хигиена на дъното. Орфите от своя страна прекарват по-голямата част от времето си по повърхността на водоема. Те биха Ви помогнали Вашето езеро да не се превърне в свърталище за неприятни насекоми, хранейки се предимно с ларви на комари и всякакви други насекоми, които попадат във водоема. Хибридния толстолоб, привидно на толстолоба, който се среща в дивата природа също се храни с биомаса, но успешно щади вашите растения и се насочва към тинята и алгите на средна дълбочина, което го прави страхотен помощник по чистотата на водата. Едва след като установите Вашите помощници можете да продължите с рибите, които ще бъдат акцента и цвета във вашата колекция. В повечето случаи това ще са Японските шарани – Кои. Те биват различни класове и видове, като цената им варира изключително много – от двуцифрени числа за малките и нисши класове до невероятните седемцифрови числа за големите представители на високите класове!

За растенията

Езерните растения са жизненоважна част от една балансирана водна екосистема.

Растенията във Вашето езерото балансират екосистемата му. Водните растения предлагат храна, подслон и среда за рибите в езерата.

Наличието на водни растения в езерата е жизненоважно за поддържането на балансирана екосистема . Водните растения се делят на четири основни вида. Оформяйки основата на хранителната верига за почти целия живот в езерото, те произвеждат разтворен във водата кислород и служат като подслон за рибите.

Четирите категории водни растения са:

Потопени: Растения, които виреят под вода и имат корени в почвата на дъното (елеохарис, утрикулария и т.н.)

Плаващи: Растения, които плуват на или близо до повърхността на водата и имат, или плаващи корени, или корени в почвата на дъното (водна леща, водна лилия и т.н.)

Поникнали: Растения, които са вкоренени в почвата под вода, но по-голямата част от растението е над водата (блатна ружа, папур и т.н.)

Брегова линия: Растения, които предпочитат брега, но могат да издържат на влага и сезонни наводнения. (фаларис, бутомус и тнт)

Ползите от водните растения включват:

Контрол на водораслите. Растенията абсорбират хранителни вещества във водата от рибни отпадъци и намаляват наличността на хранителни вещества, забавяйки цъфтежа на водораслите.

Сянка и защита за риби. Растенията могат да осигурят скривалище за рибите от хищници както над, така и под водата. Освен това растенията засенчват водата, намалявайки количеството слънчева светлина, навлизаща във водата, което помага за забавяне на цъфтежа на водораслите.

Храна за риби и други диви животни. Риби, костенурки, насекоми, патици и гъски и някои бозайници се хранят с водни растения.

Подобрено качество на водата. Много водни растения не само абсорбират хранителни вещества от водата, но също така абсорбират замърсители и тежки метали.

Контрол на ерозията. Нововъзникващите и крайбрежните растения често имат много големи коренови структури. Това им позволява да намалят действието на вълните и да стабилизират брега, създавайки най-ефективния контрол на ерозията, който можете да получите в едно езеро.

Водните растения в езерото подобряват естетиката му. Много нововъзникващи и крайбрежни растения предлагат четири сезона на интерес в езерото, осигурявайки атрактивни цветя, интересна структура, цвят и дълбочина.

Избягвайте въвеждането на неместни и инвазивни растения във вашето езерце. Когато менажирате растенията във вашето езерце, помислете за ролята на растението, преди да обмислите премахването му. Ако имате прекомерен растеж на растенията, това може да е индикация, че може да имате проблем с пренасищането на хранителни вещества, какъвто проблем трябва най-напред да се реши.

Азотният цикъл

Какво се случва по време на азотния цикъл?

Когато отглеждаме риби, извън естествените им местообитания, хранителните остатъци, екскременти, растения и други органични вещества се разлагат. При този процес се отделя амоняк (NH3), а покачването на неговото количество във водата може да се окаже пагубно за обитателите ѝ.

Тук имат роля нитрифициращите бактерии – Nitrosomonas премахват амоняка. Те се хранят с кислород и амоняк, като по този начин го преобразуват (отпадъчен продукт) в нитрит (NO2). Нитритите също са опасни обитаващите животни.

Бактериите Nitrobacter разлагат нитрита до нитрат (NO3). Нитратите са по-безвредни, но отново в ограничени количества. Те от своя страна се разлагат от анаеробни бактерии до азот.

Как може да познаете, че водоемът ви е замърсен? Обикновено замърсеният водоем излъчва неприятна миризма, а друга индикация може да бъде наличието на пяна по повърхността на водата.

Новосъздадените водни елементи се нуждаят от полезни бактерии, които да могат да осигурят тази филтрация. За да функционира правилно системата е важно да бъде осигурен добър баланс между популациите бактерии. Освен тях, растенията също спомагат в процеса. Те абсорбират нитратите като обогатител (това в определени случаи може да създаде проблем с тяхното разрастване). Растенията са чудесен източник на хранителни вещества за рибите, както и на кислород.

Обобщено цикълът протича в три етапа:

1. Рибите отделят ненужни вещества, прехранват се, като в последствие започват процесите на прогниване, които водят до образуването на амоняк.

2. При наличието нитрифициращи бактерии това съединение се разгражда до нитрити и нитрати.

3. Живите растения употребяват нитратите и отделят жизнено необходимия кислород и по този начин се затваря кръгът.

Процесът може да отнеме от 2 седмици до 2 месеца, на което трябва да се обърне внимание от всеки, който планира да отглежда риби. Най-добрият начин да се следи азотния цикъл е чрез тестове за вода – тест за амоняк, нитрити, нитрати и рН. В моментът, в който вече не откривате нитрати и амоняк във водния елемент, може да пуснете Вашите рибки, тогава създалите се условията ще бъдат благоприятни за тях.

Задвижването на този процес в нов воден елемент започва чрез добавянето на амоняк, което може да се осъществи по няколко начина:

На пазара се предлагат и “живи бактерии”, които могат да се добавят към водата, за да започнат да се размножават и да осигуряват нужната преработка на веществата.

Съществуват и други фактори, които могат да повлияят на живота във водата, като например: добавяне на нови риби, употреба на лекарства, задържане на мъртви риби във водата. Проследяването на качеството на водата , смяната на водата и филтрирането са важни стъпки, които помагат за азотния обмен и отстраняването на излишните нитрат и по този начин можем да продължаваме да поддържаме водния живот.

С подходящите грижи и техника можете да постигнете нужния баланс, за да се наслаждавате на вашите водни елементи.

За оборудването

Оборудването е от особено значение за постигането на безпроблемна екосистема. Можем да приемем, че то е най-вариращото спрямо факторите, които трябва да се вземат предвид. Най-вече в зависимост от това какъв тип воден ефект искате да имате. За да придобиете по-ясна представа какво Ви е необходимо, вижте секцията с 14-те въпроса в „Проектиране и изграждане“, които трябва да си зададете, преди да изградите Вашия воден ефект, а ние ще се погрижим да Ви предоставим най-доброто оборудване за Вашите нужди.